top of page

Annoucing the Establishment of Vietnam & Community Development

Vietnam & Community Development

Thông báo thành lập Việt Nam & Phát Triển Cộng Đồng (VCD)

Vietnam & Community Development (viết tắt: VCD) là tổ chức phi lợi nhuận hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh, hướng đến nhân rộng kiến thức về các vấn đề cấp bách tại Việt Nam.


VCD được thành lập năm 2018 với sứ mệnh khuyến khích, thúc đẩy việc thay đổi những tác động biến đổi khí hậu, đẩy mạnh phát triển bền vững và khoa học xã hội thông qua giáo dục, truyền thông sáng tạo và hợp tác đa phương với những cộng đồng thế giới nhằm truyền cảm hứng để cộng đồng Việt Nam cùng hành động.


Tầm nhìn


Chúng tôi tin rằng, một khi cộng đồng người dân Việt Nam có đầy đủ nhận thức và được truyền cảm hứng sẽ kết nối dựa trên giá trị để cùng hành động và hướng tới một tương lai bền vững và hưng thịnh hơn của Việt Nam.Cách Thực Hiện


Hướng đi mà VCD hướng tới là việc truyền cảm hứng, trao quyền, kết nối nhiều cộng đồng trong và ngoài nước để cùng nhau bổ trợ kiến thức và nâng cao nhận thức về các vấn đề môi trường, phát triển bên vững ở Việt Nam.  1. Nâng cao năng lực cộng đồng

  2. Hợp tác đa phương VCD tin rằng để mang lại hiệu quả

  3. Truyền thông sáng tạobottom of page